Integratieve therapie

De Integratieve Therapie kan een rijke aanvulling zijn op de oefentherapeutische behandelingen. Het lichaam laat vaak zoveel zien en een integratieve benadering kan voor extra holistische verdieping zorgen.


‘Integratief’ betekent dat al onze menselijke aspecten in de behandeling betrokken worden, zowel op lichamelijk, psychisch, sociaal als spiritueel vlak. Deze beïnvloeden elkaar en vormen één samenhangend geheel. Om meer zicht op deze verschillende invalshoeken te krijgen, kunnen vanuit diverse psychologische stromingen allerlei technieken en interventies worden ingezet. Daarbij sluit ik aan op wat voor jou prettig voelt.